Дипломатски претставништва во Македонија
Контакти од дипломатски претставништва во Македонија.
 • Австрија тел: 02 109-550
 • Австралија тел: 02 361-114
 • Албанија тел: 02 614-636
 • Белгија тел: 02 317-327
 • Бугарија тел: 02 116-320
 • Велика британија тел: 02 116-772
 • Германија тел: 02 117-799
 • Грција-канцеларија за врски тел: 02 118-102
 • Данска тел: 02 614-332
 • Италија тел: 02 117-430
 • Иран тел: 02 118-020
 • Јапонија тел: 02 117-440
 • Србија и Црна гора тел: 02 128-422
 • Норвешка тел: 02 129-165
 • Полска тел: 02 119-744
 • Романија тел: 02 370-144
 • Руска федерација тел: 02 117-160
 • Словенија тел: 02 381-226
 • САД тел: 02 116-180
 • Тајван тел: 02 392-116
 • Турција тел: 02 113-270
 • Унгарија тел: 02 363-423
 • Франција тел: 02 118-749
 • Холандија тел: 02 129-319
 • Хрватска тел: 02 127-382
 • Швајцарија-биро за конзуларни работи тел: 02 128-300
 • Шведска тел: 02 112-828
Превземи ја цела листа