Како макот ги преживеал Македонците

Во познатиот Етимолошки речник на руски јазик од познатиот Платон Кулашевич (Киев 1872, 300.302) разјаснувајќи го потеклото на името Македонци тој дава повеќе верзии за истото.


Меѓу нив има и една интересна која ја врзува за макот-семето од афионот. Таа вели дека тоа е од поимот “Мак-јадин” ("Мачјадин“) или на македонски “Мак-јаден”, како што објаснува авторот поим за човек кој јаде мак.

Но ова и не случајно зашто ова поимање на човек кој се прехранува со афион (мак), токму за Македонија и Македонците го пренеле античките записи. Така авторот ни ја пренесува следната опишана случка од антиката на Македонците:

“...во Македонија житото не родило седум години. Македонците јаделе само афион и преживеале“