Планевите на градбите по македонскиот обичај

Александрија како град за многу кратко време изникнал во најважен град – пристаниште во Средоземјето и заедно со Картагена се незаобиколни дестинации на тогашниот познат свет од антиката.


Но малку се знае дека дури и при планирањето особено е запазен стариот обичај од предците Македонци, векови пред Александар III Македонски. Александар почитувајќи ја традицијата, планот на градот го црта на песокот со брашно од јачмен.

И бидејќи и распосланоста на брегот му заличила на хламида (македонска воена наметка), тој кога го истурал брашното со тенка линија, неа ја исцртува во вид на хламида.