“Соломоново клејмо” – заштита од зло

“Соломоново клејмо” е вид заштита која во тешки и страдни години и години на болести, скакулци и стаори но и на тешки клетви, магии и уроци како амајлија ја носеле Македонците по градовите, панаѓурите и каде имало поброен народ.


Особено во Македонија е присутна во времето од XII – XIV век и во големите градови.

Амајлијата претставувала печат зашиен во кожа и потоа пришиен на облеката кај самите гради, како голем и видлив симбол од кој треба да бега злото штом наиде.