Граница на Христијанството

На преминот од XI кон XII век точно се разграничувало као два засебни света поимот за граница на Христијанството од растечкиот ислам.


Оваа граница е попoзната како “Fines Christianitis “,и е појасна до подемот на Селџуците, но по тоа се менувала во зависност од воените успеси на едните или другите.Тие се напаѓаат и наводно бранат свои соверници, но всушност пљачкаат и жртвуваат за интерес свој.

И Македонија ќе биде на удар особено во нејзините приморски градови а ќе протатнат и низ Пелагонија крстоносците во наводниот спас на крстот и светиот гроб. Речиси и да нема таков поход а Македонија да не е нивна утврдена траса.