Царот на Јапноија во 1976 г. ја посети Македонија

Сегашниот Император и Императорка на Јапонија уште како престолонаследници – принц и принцеза во минатиот век во 1976 год. ја посетиле Макединија и се фасцинирале од нејзините природни и културни убавини.


Јапонија денес е единствената земја која од почеток за Македонија е силен поддржувач и еден од најголемите економски поткрепници. Таа е единствената земја која за нас не воведе визи и може слободно да се патува без никакви условувања и понижувања од тој тип.