Најраните почетоци на кино културата во Македонија

Браќата Манаки се најзаслужни и за почетоците на кино културата во Македонија .


Тие го проектираат првиот филм во Македонија во 1921 год. од нивнотокино “Манаки“ и тоа тогаш на отворено небо кога збиени и насобрани Битолчани го проследија филмот на својот познат “ Шорок сокак“.

Посетата на Султанот во Битола