Македонски земски грбМакедонски грб како дел од општ грб

Грбовник кој се наоѓа во музејот на применета уметност во Белград од околу 1620 година