Македонски земски грбМакедонски земски грб, црвен лав на златно-жолта основа, земен од Витезовиќ. Над штитот има царска петокрака круна. Над грбот пишува МАКЕДОНИА

Стематографија на Христофор Жефаовиќ од 1741 година