Бугарскиот страв

За Бугарските “ФАКТИ”, гонети од нивниот патолошки страв кон македонското прашање.


“..Воопшто, кога сакаме да добиеме пореална претстава за идентитетот на еден народ мораме да се еманципираме од сите влијанија: државни, националистички, религиозни и да ги видиме фактите, бидејќи историјата е комплекс од факти. ВАЖНО Е ДА СЕ ВИДИ ПРОЦЕСОТ КАКО СЕ ДОБИЕНИ ТИЕ ФАКТИ“.

- На пример тој не ги признава фактите добиени под притисок. Важно е и што ги создава тие историски факти: доброволно дејствување, манипулација или отворено насилство, искушение или некаква зделка и сл.

- За Бугарскиот Орвелизам. За овие бугарски состојби на општиот живот, Влахов не ги става ни во класично лудило но во – ПАТОЛОГИЈА, слично на “1984” и Орвел. Тој ја кажува и битната разлика – КАЈ ОРВЕЛ БЕШЕ – РОМАН, А ВО БУГАРИЈА – ТОА СЕ СЛУЧУВА НАВИСТИНА. За ова состојба вели - “БУГАРИТЕ СЕ ПЛАШАТ, А ЧОВЕК ОБИЧНО СЕ ПЛАШИ КОГА Е – НЕСИГУРЕН”

- Во однос на Македонците во Бугарија најчеста изрека е дека тие се минорно малку, па Влахов се запрашува штом е така Зошто толкавиот страв и сите забрани за така – МАЛОТО МАЛЦИНСТВО?!

- Влахов овој Бугарски страв не го врзува само за Македонците, но тој вели Бугарите се плашат од ГОЛЕМИОТ БРОЈ МАЛЦИНСТВА ВО БУГАРИЈА. Иако некој Бугарски шовинист пресметал дека во Бугарија има 53 малцинства, Влахов вели дека бројката е многу поголема, што е погубно за државата.