За Паисиј Хиландарски

Аз, Паисия, йеромонах и проигумен хилендарски, събрах и написах...:


"...Но свети Кирил и Методий по-късно били поставени за епископи на славяните в Морава, не сръбската Морава, която тече през Шумадия, но друга Морава, при Окиан-море, което се нарича Балтинско море, при Брандибур. Оттам най-напред са излезли българите, а ония, които са останали там, се наричат славени. Там няколко време Кирил и Методий епископствували и учели тия славени на християнка вяра. И така по-късно поради тоя народ нарекли писмото и книгите словенски. И така, който народ и да чете тия книги, те изобщо се наричат словенски. Но гърците, понеже знаели отначало, казват и досега български книги, а не иначе..."

- Значи според Паисиј  тие книги се нарекуваат "СЛОВЕНСКИ", но САМО и САМО заради Грците се водат за  "Бугарски"(?!)

 - Aз Паисия, йеромонах и проигумен хилендарски:
"...но се учат да четат и говорят по гръцки и се срамуват да се нарекат българи..."