Караниколичко езеро
Циркно езеро (долго 290 м, широко 115 м, длабоко 5,60 м) кое лежи на источната страна од гребенот Караникола на Шар Планина, на н.в. од 2180 м.
Зафаќа површина од 26,24 ха. Од езерото истекува Караниколска Река.