Марко Божар
Роден е во Воден. Бил во постајана борба против Турците и зо помош на грчкото ослободително движење.
Меѓу бројните и секогаш успешни борби, најзабележени биле нападите на Месолонги и разбивањето на Али-паша. Подоцна пак, кога султанските војски биле испратени против непокорниот Али-паша, Марко му оди во помош за да им го попречи патот кон Грција - малку по заверата во 1823 год., Марко херојски гине во борба против Турците, а во заштита на Грција.