Галичка свадба 2

Фотографии на Наце Попов
E-mail: info@photomacedonia.com.mk. Mob: 075 422624