Планината Караџица

Караџица (2472 мнв)


За да се дојде до с. Патишка река од каде што почува искачувањето кон планината Караџица, од Скопје се оди преку Кисела Вода, потоа Припор, низ с. Соње и кај каменоломот се врти се врти лево, потоа после 1,5 км се врти десно и по релативно тесен асфалтен пат се вози уште 15 км до Патишка река. Во почетокот се оди низ сред село, десно од селската џамија по тесно патче кое минува покрај реката. По напуштањетео на селото се минува преку дрвено мовче и потоа се доаѓа до рампа на која пишува дека почнува резерватот „Јасен“. Се продолжува понатаму и веднаш после рампата се патот врти десно нагоре. Се пешачи по широк макадамски пат посипан со ситен камен со блага елевација. Патот е како во долина, од двете страни се издигнуваат стрмни ридови.

Дваесетина минути по излегувањето од селото од левата страна се наоѓа чешма со студена изворска вода, маса и клупи за одмор. Ова е единственото место каде може да се наполни вода, погоре нема. КараџицаПравецот на движење и натаму е по самиот пат кој завршува по уште 30-40 минути пешачење. Ако се продолжи право низ грмушките се доаѓа до водопадите кои во зима замрзнуваат и се одлични за качување по мраз. Од левата страна има планинарска патека која со која се минува низ шума од бука и ела. Патеката на некои места е маркирана, слабо видливо но сепак нема шанси да го погрешите правецот. Одејќи по патеката наизменично лево и десно во цик-цак, за околу 1 час се стигнува до мала ливада на која има бачило.

Потоа се продолжува понатаму по патеката и за 20-30 минути се излегува од шумата и се отвора прекрасен поглед на околните врвови. Лево е Остри врв (2263 мнв) и понатаму лево е планината Убава (2352 мнв). Позади е прекрасна панорама на с. Патишка река и околината. Се продолжува десно по патеката и за 20-тина минути се излегува на широка ливада на која понатаму се наоѓа бачило веќе блиску до подножјето на Остри врв и почетокот на сртот по кој се оди се до самиот врв во југоисточен правец. Од лево е многу голема речиси вертикална стрмина и треба да се внимава посебно зиме. За 30-40 минути се искачува врвот. Потоа се продолжува симнувањето по сртот кон преслапот меѓу Остри врв и планината „Убава“. Од тука може да се продолжи право и да се искачи Убава (2344 мнв). Со вртење десно одите кон сртот и потоа кон врвот на „Караџица“.

Искачување на Убава може да се направи и од друг правец. По поаѓањето од Патишка река се оди по патеката кон месноста Крвеница на 1255 мнв. По кратко одење се стигнува до месноста каде се наоѓаат две големи ливади. Потоа се навлегува во еден шумски појас со мешана борова и букова шума.Се продолжува низ шумата и по некое време се стигнува до висина од околу 1600 мнв каде завршува шумскиот појас. Тука се свртува десно и нагоре, во правец на сртот, односно на почетокот на Етемов рид. Од тука треба да се оди по самиот срт се до Црни врв (2155 мнв) на Горни Пепељак. По искачувањето на Црни врв (или минувањето под него), се појавува Убава - голема купола која треба да се искачи. Тука се отвора поглед на сите страни - Солунска Глава, Лисец, Китка, се гледа Скопје - на другата страна Шар Планина. По искачувањето на Убава (мапа - 925 КБ) се отвора едно големо плато со неколку поголеми врвови што се издигаат од него. Од левата страна (југо-источно) на Убава се наоѓаат Салаковите езера.

МКД-МОУНТ