Ниџе

До планината Ниџе - Кајмакчалан се пристигнува од Битола со автобус до с. Скочивир (моментално тргнува од Битола во вторник и петок во 15:30 и се враќа истиот ден во 17ч) или со сопствено возило.


Маркацијата ПМ започнува од с. Скочивир. Поголемиот дел од патеката оди по широкиот колски пат за летната караула, односно до врвот Кајмакчалан со неколку кратенки. До ловечката куќа Коњарка патеката оди по широкиот пат покрај реката Црна и Коњарка. Првата кратенка десно е после мостот на реката Коњарка. После пола час од реката патеката ја напушта широкиот пат и повторно после 30 минути се излегува на широкиот пат и води се до шумската куќа, со неколку мали кратенки.

Кај шумската куќа се напушта широкиот пат, се врти десно после 20 минути и повторно се излегува на широкиот пат и се оди по неа до летната караула, односно до самиот врв Кајмакчалан.

На оваа планина нема пл. дом, а за ноќевање можат да се искористат ловечкиот дом кој работи само за викенди и шумската куќа која се отвора со претходно најавување во дирекцијата на шумското стопанство Кајмакчалан - Битола. Од селото Скочивир до ловечката куќа потребен ви е половина час додека до шумската куќа 4 и пол часа. Од шумската куќа до караулата е потребен 1 час, а од караулата до врвот уште 2 и пол часа. Оваа планина е сиромашна со извори на вода. Патеката е маркирана, а печатот се наоѓа во летната караула. Бидејќи овој врв се наоѓа на самата македонско-грчка граница потребно е претходно да се извади дозвола за движење по граница. Дозволата се вади најверојатно во Битола (да се провери).

МКД-МОУНТ