Денови - К.С. Рацин

Денови - К.С. Рацин


Како на вратот ѓердани
ниски камења студени,
така на плешки денови
легнале та натежале.

Денови ли се - денови
аргатски маки големи!

Стани си утре порано
дојди си вечер подоцна,
наутро радост понеси
навечер тага донеси -

ај, пусти да е, пуст да би
останал живот кучешки!

Роди се човек - роб биди
роди се човек - скот умри,
скотски цел живот работи
за други, туѓи имоти.

За туѓи бели дворови
копај си црни гробови!

За себе само ’ргај си
за себе маки тргај си -
нижи си ѓердан денови
нижи си алки ковани,

нижи си синџир железен
околу вратот навезан!